ادامه تحصیلات کودکان سوری در مکاتب نظامی روسیه

۲۳ سرطان ۱۳۹۷

کشور روسیه اعلام کرد که پس از این کودکان سوری میتوانند در مکاتب نظامی وزارت دفاع روسیه تحصیل کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کشور روسیه اعلام کرده است که مسوولیت کودکان سوری که علاقه برای ادامه تحصیل در مکاتب نظامی این کشور را داشته باشند برعهده  میگیرد.

گفته میشود براساس این توافق آموزش این کودکان به گونه تمام وقت و به زبانی روسی بوده ضمن این برابر با برنامه های آموزشی سراسری ومتوسط پایه خواهد بود.
قابل ذکر است که ورود دانشجویان به این مکاتب با برگزاری امتحان ورودی در مکاتب روسیه و همچنان کشور سوریه با حضور نیروهای روسی انجام خواهد شد.

 


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.