آواره شده های سوری با فرار از اردوگاه الرکبان به کشورشان باز گشتند

۲۱ جوزا ۱۳۹۷

ده ها آواره سوری که در مرزهای اردن و سوریه ساکن بودند و به مرکز پناهندگی در ریف دمشق این کشور بازگشتند.

بربیناد گزارش ها این اشخاص با فرار از اردوگاه الرکبان که در نزدیکی پایگاه آمریکایی ها قرار داشت آمدن به سوریه را ترجیح دادند.

در همین حال دولت سوریه نیز به همکاری هلال احمر سوریه جای بود و باش، نیازهای اولیه، مراقبت های بهداشتی و همچنان آموزش بهداشت روانی را برای بازگرداندن این آوارگان مهیا کرده است.

این در حالی است که وضعیت نامناسب و غیر انسانی در آن اردوگاه به جنایات آمریکا علیه سوریه افزود زیرا در این اردوگاه که مرز مشترک با سوریه دارد و تحت تسلط آمریکاست به آواره گان آموزش پیوستن به گروه های تروریستی را میداند و از بازگشت آنان به مناطق شان خود داری میکردند.

 


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.