کرزی درنهیمن نشست مجمع جهانی اقتصاد اسلامی درلندن

۸ عقرب ۱۳۹۲

حامدکرزی رئیس جمهورکشورمان در نهمین نشست مجمع جهانی اقتصاد اسلامی در لندن، سخنرانی مفصلی در باره اقتصاد اسلامی انجام داد و تاکید کرد که جهان اسلام خانه مشترک بیش از 1.6 میلیارد مسلمان  است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهور کرزی در راس یک هیات بلند پایه دولتی وارد لندن شده و او در این نشست تاکید کرد که جای بسیار افتخار است که در نهمین نشست مجمع جهانی اقتصاد اسلامی اشتراک می کنم.

رئس جمهور کرزی گفت: جهان اسلام خانه مشترک بیش از 1.6 میلیارد مسلمان  است که دارای نفوس در حال گسترش، جوان و شایسته می باشد، برعلاوه زمین های حاصلخیز و راه های ستراتیژیک تجارتی،  ذخایر وسیع و متنوع منابع منرالی ما میتواند ثروت و موفقیت بی سابقه ای را برای ما و نسل های آینده ما به ارمغان بیاورد.

او گفت روی هم رفته از زاویه تاریخی سطح پائین سواد شهروندان بخصوص زنان ما  و  سرمایه گذاری های ناکافی در بخش معارف، زمینه انکشاف کشور های اسلامی را تقریباً در همه عرصه های زندگی محدود ساخته است. متاسفانه، در این آواخر ، تروریزم و خشونت نیز باعث ایجاد نا امنی گردیده و فرصت ادامه سفر در مسیر عادی انکشاف را از ما ربوده است.

آقای کرزی افزود جهان اسلام ظرفیت بالقوه آنرا دارد که به ماشین عمده رشد و رفاه اقتصادی جهان مبدل شود. این هدف را میتوان از طریق همکاری های اقتصادی، تشریک و فراگیری دانش معاصر و تکنالوژی مدرن تحقق بخشید.

 ما نیاز داریم تا  روی ظرفیت های موثر خویش سرمایه گذاری نموده و پالیسی های را وضع کنیم که مشوق توسعه سرمایه گذاری ها، مبادلات آزاد اموال تجارتی، منابع، کار و تبادل  افکار در بین کشور های ما باشد.

او در ادامه صحبت هایش گفت: لازم است تا  روی سرمایه بشری خویش که همانا کلیدی برای انکشاف و توسعه کشور های ما پنداشته می شود، نیز سرمایه گذاری کنیم و از همه مهمتر،  باید نهاد های دولتی خویش را تقویت کنیم  تا بتوانند در برابر توقعات و نیازهای مردم ما بیشتر حسابده و پاسخگو باشند.

همزمان با آنکه به سطح جهانی باهم تعامل و همکاری می نماییم،  ما باید در برابر عواملی که فاصله  بین کشور های غنی و فقیر را  بیشتر می سازد، مبارزه کنیم.   باید باهم مشترکاً کار کنیم تا کشور های دارای پائین ترین میزان توسعه در جهان بتوانند به آرزو های مشروع شان برسند.

رئیس جمهورکرزی خاطرنشان کرد که  نیاز است تا از قدرت جهانی شدن در راستای فقرزدایی و بی اثر ساختن تاثیرات منفی این پدیده  بهره برداری کنیم.  این کار را میتوان از طریق نظام مدیریت جهانی اقتصادی و مالی انجام داد که ارزش های برابری و مساوات را ترویج نموده و از آن حراست کند.

 در این خصوص، میتوانیم از مجموعه افکار و عملکرد های اسلامی الهام بگیریم.  بگونه مثال، نظام مالی اسلامی میتواند  در راستای استقرار نظام مالی جهان  از طریق تقویت ارزش های اخلاقی و معنوی سودمند واقع گردد که برای تقویت ثبات نظام مالی جهان، عنصر اساسی پنداشته می شود.

 کرزی در ادامه افزود، خبری را از بی بی سی شنیدم که گویا دیوید کامرون صدراعظم  بریتانیا آغاز صدور صکوک اسلامی (اوراق بهادار اسلامی) در بریتانیا را اعلام می کند، این اقدام حکومت بریتانیا، یک گام بسیار مطلوب است.

 ما باید روابط نا متوازن بین کشور های غنی و فقیر جهان را متحول سازیم که ویژه گی آن وابسته بودن ملت های فقیر بر کمک ها و قرضه های پرهزینه  می باشد, و فصل جدید همکاری ها را ایجاد کنیم که بر مبنای وابستگی مثبت و منافع متقابل  استوار باشد.  این امر مستلزم آن است که ملت های ثروتمند , کشور های در حال توسعه  را  کمک  کنند تا آنها بتوانند سطح ظرفیت های سازنده شان را از طریق توسعه زیربناها، انکشاف منابع بشری و بهبود کیفیت معارف، تکنالوژی و مدیریت بلند ببرند.

او گفت: در بدل این کار، کشور های صنعتی منفعت می برند زیرا بازار های کشور های روبه توسعه برای اموال تجارتی و خدمات  آنها گسترش می یابند که در نتیجه این امر منتج به افزایش سطح رشد و کاهش میزان بیکاری در کشور های شان خواهد گردید.

 باید به  چالش کاهش نابرابری ها در بین ملل جهان نیز از طریق رفع محدودیت های تجارتی بگونه رسیدگی صورت گیرد تا این امر زمینه  دسترسی بهتر  کشور های در حال توسعه را به بازارهای جهانی فراهم ساخته و بدینگونه دستیابی آزاد به صادرات کشور های دارای پائین ترین میزان توسعه  ، تامین شود.

 اقدامات در این عرصه ها نه تنها کشور های اسلامی را در کل قادر می سازد تا از منابع و ظرفیت های بالقوه  فوق العاده اجتماعی اقتصادی  کشور های شان بهره برداری کنند بلکه با کشور های که از جنگ متاثر گردیده اند ، نیز در راستای تامین امنیت و در جهت تحقق انکشاف و رفاه  شان کمک می کند.

آقای کرزی گفت: چون به نمایندگی از افغانستان در این نشست حضور دارم، باید در رابطه به افغانستان و آینده آن نیز صحبت کنم.

 دیدگاه ما برای افغانستان تامین یک آینده بهتر، مصؤن و مرفه برای افغانها بوده  و کمک در راستای تامین امنیت و رفاه در تمامی منطقه نیز می باشد. پس از سه دهه جنگ و نابسامانی ها،  افغانستان  به پیشرفت های چشمگیری در راستای  اعاده زنده گی عادی مردم طی دوازده سال گذشته دست یافته است.

این دستاورد  در نتیجه فداکاری های بی شمار افغانها  و همچنان حمایت دوستان بین المللی ما بشمول تعداد کثیر از کشور های اسلامی بدست آمده است.  امروز ، افغانستان یک دموکراسی جوان و آینده نگر است با نهاد های دولتی فعال،  جامعه مدنی نیرومند و مطبوعات بسیار آزاد.

کرزی افرود؛ افغانستان شاهد اصلاحات قابل ملاحظه ای در عرصه های صحت، معارف و زیربناها بوده است، در بخش امنیت که کمبودی های جدی وجود دارد،  نیروهای اردوی ملی و پولیس ملی مسوولیت های بیشتر امنیتی را  بدوش می گیرند.

برعلاوه تلاش های مستمر ما در راستای تحقق نقش افغانستان بمثابه چهارراه تجارت، ترانزیت و همگرایی اقتصادی در قلب آسیا به نفع مردمان این خطه و همزمان  با تکمیل روند انتقال امنیتی، حکومت افغانستان  علاقمند است تا در جهت  متکی شدن به خود گام بردارد. ما پلان داریم تا در جریان دهه تحول که از سال  ۲۰۱۴ میلادی آغاز و الی ختم  ۲۰۲۴میلادی ادامه می یابد ، اقتصاد ملی کشور را حداقل از سه طریق تقویت نماییم.

 اول از طریق تمرکز روی انکشاف سکتور زراعت و تجارت محصولات زراعتی که بیش از شصت در صد مردم افغانستان در این صنعت مصروف کار می باشد.  همچنان امکان بالقوه وسیعی در این سکتور برای رشد و ایجاد فرصت های شغلی وجود دارد.

 دوم ، افغانستان دارای منابع طبیعی به ارزش تریلیون ها دالر است که شامل منرال ها و هایدروکاربن ها بوده  و منبع تضمین شدهء  ثروت و درآمد برای نسل های آینده ما محسوب می شود.

 برعلاوه شرکت های افغانی، شمار زیادی تصدی های دولتی و شرکت های خصوصی چین، هند، بریتانیا، کانادا، ترکیه، امارات متحده عرب و سایر کشور ها ، میلیارد ها دالر را در عرصه استخراج معادن مس، آهن، طلا، نفت و گاز کشور ما،  از قبل سرمایه گذاری کرده اند.

کرزی می گوید ما فعالانه در صدد جلب سرمایه گذاری های بیشتر خارجی در این سکتور هستیم.  همزمان با آن،  با دقت لازم  تلاش می کنیم تا ثروت طبیعی افغانستان در راستای تحقق هدف  ایجاد  اقتصاد ملی نیرومند و مشروع و تامین رفاه و آسایش برای مردم ما،  ممد واقع شود.

 سوم، در کنفرانس توکیو طی ماه جولای  سال گذشته میلادی تعهد گردید که بیش از 16 میلیارد دالر الی پایان سال 2015  از سوی همکاران بین المللی فراهم شود تا با مردم افغانستان در جهت تحقق اهداف آنها برای  رفع خلای مالی پیش بینی شده کمک کند.

همچنان اشتراک کنندگان کنفرانس توکیو تعهد کردند تا مساعدت های مالی اضافی را به افغانستان پس از سال 2016 میلادی به میزان دهه گذشته ویا به سطح تقریبی آن فراهم سازند.  این مساعدت در راستای  استمرار و تداوم کمک ها به افغانستان در دو دهه آینده،  ممد واقع خواهد شد.

رئیس جمهورکشورمان در این نشست مهم اقتصای افزود، افغانستان فرصت های خوبی را برای سرمایه گذاری و انکشاف فراهم می سازد.  ما آماده هستیم تا سهم خویش را در راستای تقویت امنیت و رفاه جهانی و همچنان در جهت کمک به  رفاه و آسایش جهان اسلام ادا کنیم.

کرزی از تمامی جامعه جهانی دعوت بعمل آورد تا به افغانستان بیایند و در آنجا سرمایه گذاری کرده و منفعت هایی از بازارهای وسیع داخلی و منطقوی ما بدست آورند.

او گفت: ما بهترین شرایط و امتیازات ممکنه را برای شما فراهم می سازیم،  از سرمایه گذاری های تان در افغانستان  استقبال می کنیم و آماده هستیم تا معاملات تجارتی را با همه شما  انجام دهیم.

کرزی در پایان سخنرانی اش تاکید کرد که همچنان  اطمینان دارد که تجارت با ما دوستانه بوده و انتقال منفعت حاصله از معاملات تجارتی به خارج از افغانستان سهل و آسان خواهد بود.

افغانستان

اقتصادی

سخنرانی

کرزی

مجمع جهانی

نشست لندن


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.