کتاب 2030 آینده پژوهی در حوزه افغانستان نیز اشاراتی دارد

8 دسامبر 2013

خبرگزاری خاورمیانه / میز اندیشه – کتاب

پژوهش هایی که پیرامون علل سقوط شوروی و کمونیسم انجام شده، نشان از آن دارد که آینده پژوهی یکی از شروط لازم برای بقا در نظام بین الملل است. آینده پژوهی یکی از رشته هایی به شمار می رود که از جامعه شناسی، اقتصاد، اجتماع و سیاست ترکیب شده، اما ضعف های اساسی این رشته را خدشه دار کرده است.

یکی از آن ها، ضعف در مبانی شناخت و انسان شناسی در غرب است. دیگر آن که اغلب تحلیل ها و گزارشات آینده پژوهی، تحت نظر ارگان های دولتی تدوین می شوند و در نتیجه باید به مذاق دولتیان خوش آید.

کتاب پژوهشی “2030 در نگاه شورای اطلاعات ملی امریکا” ترجمه و تحلیلی است بر گزارشی که شورای اطلاعات ملی امریکا (NIC) از سال 1979 و هر چهار سال یک بار، برای شخص رئیس جمهور و منتخب ایالات متحده ارائه می کند. طی آن، به پیش بینی جهان از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی، مدیریتی و سیاست گذاری جهانی می پردازد. در گامی بلندتر، این گزارش به ارتباط این وقایع با یکدیگر پرداخته است.

مبنای تحلیل و ارائه این گزارش راهبردی را، دو تئوری نظم نوین جهانی و برخورد تمدن ها در بر می گیرد. نظم نوین جهانی در دنیای کنونی، بر مبنای ارتباطات سریع آینده جهان رقم می خورد. در این نظم، دیگر ابر قدرت ها تنها بازیگران نیستند بلکه قدرت های منطقه ای و ریز قدرت ها نیز به ایفای نقش می پردازند.

در این روند، مرزها کم رنگ می شود و اطلاعات و گزارش های راهبردی کشورهای مختلف، بر یکدیگر تاثیر می گذارند. بر همین اساس و با نگاهی به سیر تاریخ تحولات جهان، می توان گفت غرب و امریکا در تلاش اند تا یک امپراتوری جهانی ایجاد کنند و خواهان آن هستند که نقش دولت ها در این عرصه کم شود.

یکی از راه های جدید که نهادهای اطلاعاتی به وسیله آن خواهان اثر گذاری بر کشورها هستند، انتشار گزارش های راهبردی و ترغیب مردم جهان به پیروی از سیاست های پوپولیستی مطروحه در این گزارش ها است. در این زمینه غرب با پیروی از تئوری برخورد تمدن ها به وسیله این گزارش ها، سعی دارد در ناخودآگاه خواننده، برخوردهای مذهبی و جنگ های منطقه ای را القا کند. در نهایت به پیروی از سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن دست یابد.

بر همین اساس، نویسندگان این گزارش قصد آن را داشته اند که با ایجاد یک زمین بازی کاذب برای خوانندگان و بازیگران، تفکرات خود را به آن ها القا نمایند و ذهن مخاطب را به سمت بازی دروغین سوق دهند. در حالی که مترجمان و تحلیلگران این گزارش می کوشند به تحلیل واقعی مسائل و شناخت زمین بازی بپردازند.

در واقع تحلیل ها با توجه به شناخت زمین رقیب و استراتژی های مد نظر آن ها تبیین شده است. انتشار این گزارش از طرف نویسندگان، دو هدف را دنبال می کند که یکی ارائه تصویر از آینده وقایع و دیگری القا تفکر امریکا محور و مبتنی بر منافع این کشور به جهان است.

در این میان، تحلیل گران و مترجمان کوشیده اند از اصل تبدیل تهدید به فرصت، استفاده کرده و با به کار گیری نقاط ضعف طرف مقابل، راه سیاست گذاری مطلوب را برای مقابله، پیش روی سیاست مداران قرار دهند.

این کتاب توسط احمد وخشیته و عارفه حاجی ای ترجمه و زیر نظر دکتر جواد منصوری تحلیل شده است.

2030

افغانستان

امنیت

شورا

کتاب

کرزی

متحد

ملل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.