هيأت انگليسى هفته آينده به فلسطين می رود

۱۳ جدی ۱۳۹۵

هفته آينده هيأتى از مجلس انگلستان به كشور فلسطين سفر می كند، اين هيأت متشكل از اعضاى بلندمرتبه اى از حزب كارگر و ساير احزاب است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به استناد گفته ى مركز ارتباط فلسطين-انگليس كه واقع در لندن می باشد، اين سفر در سايه ى كمپين تاسيس شده براى جلوگيرى از تحريف واقع جريانات در فلسطين توسط اسرائيل است.

اين مركز توضيح داد برنامه ريزى اين سفر پس از نقشه ى جديد اسرائيل براى فشار آوردن به پارلمان بريتانيا توسط سفيرش صورت گرفت، چرا كه نمايندگان پارلمان انگلستان قانونى را تصويب كردند كه حكومت كشورشان را ملزم به اعتراف به فلسطين به عنوان يک كشور مستقل با حكومت مركزى می نمايد.

در اين راستا سفارت رژيم صهيونيستى با ارسال يک دعوتنامه عمومى براى همه نمايندگان پارلمان و تعداد زيادى از مسئولين انگليسى از آنها خواست به سرزمين هاى اشغالى سفر كنند، چرا كه تصميمشان را ناشى از اطلاعات غلط دانست.

اسرائیل،

انگلیس،

خاورمیانه،

فلسطين،

یهودی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.