ديويد ايگناتيوس : آمریکا در حال مدیریت شکست خود است

۲۸ جدی ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه / میز امنیت

آنچه مسلم است اينکه افغانستان در سال 2014 به صورت رسمي به عنوان نماد درگیری واشنگتن در نظام بين الملل مورد شناسايي دولتها و ملتهاي جهان قرار خواهد گرفت.جنگ افغانستان در دوران رياست جمهوري بوش پسر رخ داد و در جريان آن شاهد افزايش شديد هزينه هاي شکست آمريکا در عرصه سياست خارجي اين کشور بوديم.

مقامات آمريکايي به شدت نگران تحقق يافتن «گزينه صفر» در افغانستان هستند. گزينه صفر اصطلاحي است که براي خروج کامل نيروهاي ناتو و بويژه نيروهاي آمريکايي از افغانستان به کار مي رود. مقامات نظامي و سياسي آمريکايي به شدت از تحقق اين گزينه هراسان هستند. از اين رو باراک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا هيچ گاه در سخنراني ها يا موضع گيري‌هاي خود از خروج کامل نيروهاي آمريکايي از خاک افغانستان سخني به ميان نياورده است. اوباما به خوبي مي داند که بسياري از شهروندان افغان با خروج کامل و همه جانبه نيروهاي آمريکايي از افغانستان موافق هستند و اگر اين مسئله به رفراندوم عمومي گذاشته شود، اساسا فضايي براي ادامه تنفس واشنگتن در افغانستان و شبه قاره هند باقي نخواهد ماند.

تهديدات کاخ سفيد عليه رئيس جمهور افغانستان کماكان ادامه دارد. تهديداتي که نشان مي دهد واشنگتن اساسا در صدد اعمال فشار و تحميل توافقنامه ننگين امنيتي به افغانستان است. در اين ميان اوباما و ديگر مقامات آمريکايي سعي دارند با تهديدات متعدد کرزي و دولت افغانستان را وادار به امضاي چنين توافقنامه‌اي کنند. آمريکا به افغانستان هشدار داده است که در صورت عدم امضاي فوري پيمان امنيتي توسط حامد کرزاي، نظاميان خارجي قبل از موعد مقرر افغانستان را ترک مي‌کنند.با رد امضاي توافقنامه امنيتي ميان واشنگتن و کابل از سوي حامد کرزاي، کاخ سفيد اعلام کرد که آمريکا ممکن است تمام نيروهاي نظامي خود را از مناطق ناامن در اين کشور خارج کند. همان کاري که پيش از اين در عراق انجام داده بود.مقامات آمريکايي به شدت نگران تحقق يافتن «گزينه صفر» در افغانستان هستند.

گزينه صفر اصطلاحي است که براي خروج کامل نيروهاي ناتو و بويژه نيروهاي آمريکايي از افغانستان به کار مي رود. مقامات نظامي و سياسي آمريکايي به شدت از تحقق اين گزينه هراسان هستند. از اين رو باراک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا هيچ گاه در سخنراني ها يا موضع گيري هاي خود از خروج کامل نيروهاي آمريکايي از خاک افغانستان سخني به ميان نياورده است. اوباما به خوبي مي داند که بسياري از شهروندان افغان با خروج کامل و همه جانبه نيروهاي آمريکايي از افغانستان موافق هستند و اگر اين مسئله به رفراندوم عمومي گذاشته شود، اساسا فضايي براي ادامه تنفس واشنگتن در افغانستان و شبه قاره هند باقي نخواهد ماند.

رسانه هاي آمريکايي بارها در مقالات و اخبار خود به شکست کاخ سفيد در افغانستان اذعان کرده اند. به تازگي روزنامه «واشنگتن‌پست» با اشاره به عملکرد ضعيف تيم سياست خارجي دولت کنوني آمريکا تصريح کرد اين يک کابوس محض براي فرمانده کل است که در جنگي گرفتار شود که ديگر به آن اعتقادي ندارد و جنگ افغانستان به طرز بدي به اوباما و تيم وي خدشه وارد کرد.

روزنامه واشنگتن‌پست به قلم «ديويد ايگناتيوس»، با مطالعه خاطرات «رابرت گيتس» وزير دفاع سابق آمريکا، ممکن است اين سئوالات براي افراد به وجود آيد که چطور فرايند سياست خارجي دولت «باراک اوباما» رئيس‌جمهور آمريکا در هم شکسته است و چطور مي‌توان آن را بهبود بخشيد؟

راهبرد “حضور بلند مدت آمريکا در عراق و افغانستان” از زمان حضور نومحافظه کاران افراطي و دوران رياست جمهوري بوش پسر ترسيم شده و اوباما نيز خود را ملزم به پيروي از همين استراتژي مي داند. به عبارت بهتر، کبوترها و بازهاي آمريکايي هر دو اشتهاي پرواز در آسمان افغانستان را دارند.از سوي ديگر، ايالات متحده آمريکا مفادي را در توافقنامه گنجانده است که براي واشنگتن کمترين مزاحمت حقوقي نداشته باشد. در اين ميان وظيفه سختي بر دوش دولت، پارلمان و ملت افغانستان خواهد بود. موضع گيري هاي اوباما، ژنرال پترائوس فرمانده سابق نيروهاي آمريکايي در افغانستان و ديگر مقامات آمريکايي نشان داده است که دموکرات ها و جمهوريخواهان سعي دارند افغانستان را به اردوگاه دائمي خود تبديل کنند. اين در حالي‌است که ماحصل بيش از يک دهه حضور خارجی ها در افغانستان احياي القاعده، قدرت گرفتن طالبان و تشديد بحران امنيت در اين کشور بوده است.

ادامه كشتارغير نظاميان از سوي نيروهاي آمريكايي در افغانستان و آغاز عمليات رواني فرماندهان ارتش آمريكا براي گفتگو با سران قبايل ،از تشديد نگراني هاي آنان براي ادامه حضور درافغانستان حكايت دارد . از آنجا كه آمريكايي ها قصد دارند براي مدت طولاني درافغانستان بمانند احساس مي‌كنند كه نيازمند همكاري و به اصطلاح اداي محبت با مردم افغانستان هستند كه نشان دهند حضورنظامي آنان در افغانستان ، در جهت تخاصم نيست .

اين در حالي است كه از ديدگاه مردم افغانستان، اقدامات نيروهاي آمريكايي بخصوص در كشتار غيرنظاميان ، بيانگر دروغين بودن ادعاهاي مقامات نظامي وسياسي آمريكا است و از سوي ديگر، بيانگر ترس و وحشت نظاميان آمريكايي از تهديدات و ناامني‌هايي است كه جان آنان را تهديد مي كند.آنچه مسلم است اينکه ضريب آسيب پذيري ايالات متحده آمريکا در افغانستان روز به روز افزايش مي يابد. اين آسيب پذيري طي سالهاي اخير و متعاقب افزايش هزينه هاي ناتو در افغانستان و شبه قاره هند بيشتر شده است.

از اين رو پس از خروج اوليه نيروهاي آمريکايي از افغانستان، شاهد اعلان رسمي شکست واشنگتن و متحدانش در کابل هستيم. شکستي که نشان دهنده وجود و استمرار آشفتگي در سياست خارجي آمريکاست.

آمریکا

افغامستان

القاعده

امنیت

ایساف

پیمان

طالبان

ناتو


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.