ده‌ها شهر اسپانیا به جنبش تحریم رژیم صهیونیستی پیوستند

15 سپتامبر 2016

در اقدامی که پیروزی جدیدی برای جنبش جهانی تحریم «BDS» علیه اسرائیل به شمار می‌رود، ده‌ها شهر در اسپانیا اعلام کردند از نژادپرستی اسرائیل رها شده‌اند و تعداد شهرها و قریه هایی که در اسپانیا به تحریم اسرائیل پیوسته‌اند از پنجاه شهر و قریه فراتر رفته است.

این جنبش خواستار عدم سرمایه‌گذاری اقتصادی در شرکت‌هایی است که در تداوم اشغالگری صهیونیست‌ها سهیم هستند.

اسپانیا،

اسرائیل،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.