تمرکز کمک های دنمارک درسال 2014به کشاورزان افغان

۱۴ عقرب ۱۳۹۲

وزیر همکاری های انکشافی کشوردنمارک در دیدار با وزیر مالیه کشور در کابل روی کمک های کشورش به کشاورزان افغان تاکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کریسچن فریس باخ وزیر انکشافی کشور دنمارک در ملاقات که با داکتر زاخیلوال داشت روی امنیت، معارف، حکومتداری بهتر و مسایل اقتصادی افغانستان ربحث وگفتگو کرد.

وزیر همکاریهای انکشافی دنمارک، برنامه طرح شده ای 2014 که شامل جلوگیری از فساد، ثبات مالی، انکشاف اقتصادی و خدمات بهتر در افغانستان است را با وزیر مالیه این کشور به اشتراک گذاشت.

براساس برنامه طرح شده ای سال 2014  دنمارک به افغانستان، بهبود بخش غذایی و کشاورزی، قرضه های کوچک به کشاورزان، همکاریهای همه جانبه به کشاورزان از اولویت های کمک های دوامدار آن کشور به افغانستان خواهد بود.

همچینن وزیر همکاریهای انکشافی دنمارک گزارش بانک جهانی مبنی بر بخشهای حسابدهی و شفافیت حکومت افغانستان را ستایش کرد و از انتخابات آینده نیز اعلام حمایت نمود.

گفتنی است از سال 2002 به این سو کشور دنمارک، در بخشهای مختلف 605 میلیون دالر به افغانستان کمک کرده  و در کنفرانس توکیو نیز تعهد کرد که تا سال 2017 میلادی با افغانستان دربخشهای  انکشاف اقتصادی وحقوق بشر سالانه  در حدود 88 میلیون دالر کمک خواهد کرد.

2014

افغانستان

دنمارک

کشاورزان

کشور

مالیه

وزیر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.