ایجاد فاحشه خانه برای مسلمانان در هالند

۱۰ جوزا ۱۳۹۳

در ماه جون سال جاری در شهر آمستردام مؤسسه تحت نام  (“هلال احمر آتشین”) افتتاح شد, که خدمات عشق حلال با زنان را برای مسلمانان با تقوا ارائه مینماید.

این مطلب در سایت onislam.net با نقل از آژانس خبری Nord Presse بلجمی نشر گردیده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جاناتان سویک منیجر این مؤسسه عشق بازی میگوید که افتتاح بيت دعارة “هلال احمر آتشین” توسط سه امام میانه رو مشهور تائید گردیده است که مطابق معیار های شریعت” اسلامی” خانمان خدمات عشق آزاد و حلال آماده میگردند.

یکی از مقررات این است که خانمان خدمات عشق حلال مشروب ننوشند و از مواد مخدر استعمال نکنند.

قابل یادآوری است که این خانمان هر دوماه یکبار مورد معاینات طبی قرار میگرند. در صورتی تشخیص گردد که آنها مواد مخدر و یا از مشروب استفاده نموده اند, عاجل از کار خدمات عشق برای مسلمانان اخراج میشوند.

مساله کشیدن سگرت وچلم درج مقررات این مؤسسه نمی باشد.

هر دختر و خانم خدمات عشق اسلامی، باید روزانه پنج بار نماز بخواند، حتی اگر در وقت اجرا خدمات عشق باشد، باید کار خود را قطع نموده نماز خود را بخواند.

اما اینکه آیا حتمی است که تمام خانمان ارائه کننده خدمات عشق اسلامی مسلمان باشند، هنوز معلوم نیست.

برعلاوه معلوم نیست که چطور امامان رسیده، در واگذاری خدمات عشق بدون نکاح برای مسلمانان اجازه داده اند.

در اکثر کشور ها عروسی های سیغه ئی یا مؤقتی وجود دارد که به مرور زمان طبق قرارداد، نکاح لغو میگردد، و در اینجا حقوق و حیثت هیچ کسی متضررنمی شود. در هالند ایجاد چنین مؤسسه مشکلات را با خود دارد.

امروز 6% اتباع هالند مسلمان میباشد که در حدود یک ملیون نفر محاسبه میگردد و معمولاً ترکی و یا مراکشی می باشند. برعلاوه سالانه ده ها هزار توریست مسلمان به این کشور غرض سیاحت میآیند. اکثر آنها میخواهند از آمستردام دیدن کنند.

مالک مؤسسه واگذاری عشق آزاد برای مسلمانان “هلال احمر آتشین” با وصف انتقادات، به موفقیت موسسه خود امیدوار است.

ازدواج

زنان

عشق بازی

هالند

هلال احمر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.