سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

انتقاد کمیسیون اروپا از روند کند اصلاحات در ترکیه

306930601_2271_136368306930601136368کمیسیون اروپا در گزارش پیشرفت سال ۲۰۱۵ در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از کندی در روند اصلاحات انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیسیون اروپا آنکارا را متهم می کند که روند اصلاحات سیاسی در این کشور را کند کرده است.

ترکیه بیش از نیم قرن است که برای عضویت کامل در اتحادیه اروپا تلاش دارد و در سال ۲۰۰۵ میلادی رسما به عنوان نامزد عضویت در آن اتحادیه پذیرفته شده است ولی هنوز پیشرفت محسوسی در این روند مشاهده نمی شود.

در گزارش کمیسیون اروپا ، وضعیت ترکیه از نظر رعایت حقوق اساسی همچون آزادی تجمع و عقیده و بیان، نبود استقلال نیروی قضایی و اعمال فشار به رسانه های مخالف نگران کننده ارزیابی شده است.

در بخشی از این گزارش تلاش های ترکیه برای ایجاد یک سیستم قضایی مستقل مورد تحسین قرار گرفته اما این تلاش ها همچنان ناکافی گزارش شده و از آنکارا خواسته شده است که کمبودها در احقاق حق اقلیتها رفع شود.

در این گزارش هم چنین از تلاش های ترکیه برای پذیرش پناهجویان سوری قدردانی شده است.