افغانستان یک سیستم حسابدهی منسجم ایجاد می کند

10 نوامبر 2014

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان می گوید که حکومت افغانستان می خواهد یک سیستم حسابدهی منسجم و یکپارچه را  برای استفاده از کمک های بین المللی ایجاد نماید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رئیس جمهورغنی در دیدار با رئیس بانک جهانی در کابل، گفته است که تلاش می کند تا پیشبرد امور کاری در ادارات افغانستان به شکل بهتر صورت گیرد و با سهولت همراه باشد.

در این دیدار که شام روز دوشنبه در ارگ ریاست جمهوری انجام شد “باب ساوم” رئیس بانک جهانی، در مورد فعالیت های بانک جهانی در افغانستان معلومات داد و یکبار دیگر از تعهد دراز مدت خود با افغانستان، اطمینان داد.

رئیس جمهوری کشورمان گفت که حکومت جدید افغانستان خواستار کار با بانک جهانی و سایر تمویل کنندگان در شناسایی بخش های کلیدی است که باعث رشد افغانستان می شود.

اشرف

ایجاد

بانک

چهان

حسابدهی

سیستم

غنی

منسجم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.