استقبال کمیسیون حقوق بشر افغانستان از اقدام لوی سارنوالی هالند

۲۸ سنبله ۱۳۹۲

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اقدام لوی څارنوالی هالند مبنی بر افشای فهرست پنچ هزار افغان که در سال های 1357 و 1358 توسط دستگاه استخبارات رژیم کمونستی “اکسا” کشته شده اند، استقبال کرد.

به گفتهء رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون هالند این فهرست را به آنان نیز شریک ساخته است، وی همچنان گفت که به زودی این فهرست را با حکومت افغانستان شریک می سازند و از مقام های افغان می خواهند تا برای شناسایی و مجازات افراد که در این قضیه دست داشته اند اقدام نماید.

حکومت هالند این فهرست را در جریان تحقیقات جنایات جنگی در مورد امان الله رئیس تحقیق اداره استخبارات افغانستان بدست آورده است.

گفته می شود هالند به هدف پایان دادن به انتظار و بلاتکلیفی یک تعداد از افغان ها که در جستجوی اعضای خانواده گم شدهء خویش شده اند دست به افشای این فهرست زده است.

در دوران حکومت حفیظ الله امین چندین فهرست از این قربانیان در دیوار وزارت داخله نصب شد، اما با افزایش تعداد مراجعین برای دیدن این فهرست ها، این اوراق دوباره از آنجا برداشته شد.

استقبال،

افغانستان،

اقدام،

حقوق بشر،

کمیسیون

لوی سارنوالی،

هالند،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.