اتمام حجت رئیس جمهور در رابطه با پیمان امنیتی با امریکا

۲۵ عقرب ۱۳۹۲

خبرگزاری خاورمیانه / میز امنیت

حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل ظهر امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی که در ارگ دایر گردید، در رابطه به لویه جرگه مشورتی که قرار است بزودی بمنظور بحث روی موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا با اشتراک تمام اقشار مردم افغانستان برگزار گردد، صحبت نمود.

رئیس جمهور ضمن تاکید بر اینکه جرگه مشورتی در زمان معین آن برگزار می گردد، گفت: تلاش کرده ایم تا مردم افغانستان از سراسر کشور و از تمام اقشار و دیدگاه های موافق و مخالف در این جرگه شرکت داشته باشند.

حامد کرزی گفت: همه اعضای جرگه مشورتی با آزادی کامل و ذهن باز، بدون هیچگونه فشاری، به خیر افغانستان فکر کنند و آنرا بسنجند.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: آرزو دارم تمام ملت افغانستان، نماینده گان مردم در شورای ملی، متنفذین، حقوقدانان و قانون دانان این مسئله مهم افغانستان را به غور و دقت مورد بررسی قرار دهند و بعداً اعضای جرگه روی آن تصمیم بگیرند.

رئیس جمهور کرزی در رابطه به شایعاتی که گویا در جرگه مشورتی بر علاوه بحث روی سند امنیتی در مورد مسایل دیگر هم صحبت خواهد شد، گفت: در دو جرگه مهم قبلی نیز شایعاتی وجود داشت که گویا رئیس جمهور قصد دارد تا در قانون اساسی و تاریخ انتخابات تغیراتی ایجاد نماید و اکنون هم آوازه های وجود دارد، اما ثابت خواهد شد که جرگه تنها و تنها به منظور بحث روی موافقتنامه امنیتی و دفاعی با امریکا خواهد بود و هیچ اجندای دیگری ندارد و نخواهد داشت.

حامد کرزی گفت که اگر مشورت اعضای جرگه مثبت بود و از جانب آنها مسوده موافقتنامه امنیتی پذیرفته شد، طبیعی است که مسوده مذکور به ولسی جرگه میرود و در آنجا به اساس قانون به آن رای تایید و یا رد داده میشود.

رئیس جمهور یکبار دیگر از مخالفین دولت دعوت کرد تا برای اشتراک در این جرگه ملی بیایند، صدا و اعتراض خویش را بلند کنند و دیدگاه شانرا در مورد چیزیکه آنها آنرا منفعت افغانستان می دانند، ابراز کنند. وی گفت: آنان بالای افغانستان حق دارند و افغانستان نیز بالای آنها بیشتر حق دارد که بیایند در یک مسئله نهایت مهم ملی کشور اشتراک نموده، نظرات شانرا ابراز کنند.

حامد کرزی در جواب به سوالی راجع به تایید و یا رد فیصله های جرگه از جانب دولت، گفت: هر دیدگاه و نظری را که جرگه افغانستان پیشکش کند، همان دیدگاه و نظر ملت افغانستان است و ما به آن احترام داریم.

رئیس جمهور کرزی به جواب سوالی که چرا دولت خودش در این مورد فیصله نکرد و جرگه را خواست، گفت که موافقتنامه امنیتی و دفاعی با امریکا و بعد از آن با ناتو یک امر نهایت مهم ملی و حیاتی برای افغانستان است و باید ملت افغانستان در آن دخیل باشد، زیرا مردم سالاری آنرا حکم می کند و ما کشوری دارای یک عنعنه بزرگ ملی و مردم سالاری هستیم که آن لویه جرگه مردم افغانستان برای فیصله روی مسایل مهم ملی می باشد.

حامد کرزی افزود: زمانیکه ما چنین یک نهاد عنعنوی ملی و تاریخی داریم که دیگر کشور ها ندارند، چرا از آن به خیر مردم افغانستان و فیصله های درست استفاده نکنیم و چرا ملت افغانستان در آن دخیل نباشد.

رئیس جمهور کشور در ادامه گفت: من هرگز این حق را به خود و دولت افغانستان نمی دهم که در قضایای بزرگ و مهم ملی مانند موافقتنامه امنیتی و دفاعی با یک کشور خارجی به آن وسعت که این قرارداد صورت می گیرد و ابعادیکه این موافقتنامه برای ما و برای منطقه دارد، فیصله نمائیم.

آمریکا

استراتژیک

افغانستان

امنیتی

پیمان

کرزی

ناتو


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.