آیا اسلام دین رسمی سوئیس خواهد شد؟

۳ سنبله ۱۳۹۵

حزب دموکرات اجتماعی سوئیس خواستار شناخت دین اسلام به عنوان دین رسمی این کشور شد.

4178613_242

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از العالم، کریستیان لیورات گفت: باید درباره شناخت دین اسلام به عنوان دین رسمی این کشور بررسی نموده و آن را در قانون اساسی بگنجانیم.

لیورات افزود در صورتی که دین اسلام دین رسمی این کشور شناخته شود مسئول آموزش روحانیون و حمایت مالی آنان دولت بوده و اسلام به افراطیون و تندروها واگذار نخواهد شد.

از طرف دیگر روزنامه سوئیسی «20 دقیقه» این پیشنهاد را تکرار کرده و به نظر سنجی ها آغاز کرد و از همه خواست به این سوال جواب دهند :«آیا اسلام دین رسمی سوئیس بوده می تواند؟»

اسلام

دین رسمی

سوئیس


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed