گردهمايى علماى مسلمان

۲۵ سنبله ۱۳۹۵

 معاون بين الملل فرهنگ و ارتبطات اسلامى، عباس خامه يار، به همراه رايزن فرهنگى ايران در لبنان، محمدمهدى شريعتمدار، در گردهمايى علماى مسلمان حضور يافته و رئيس هيئت امور ادارى، حسان عبدالله، و اعضاى هيئت به استقبال انان رفتند.

خامه يار با اشاره به برنامه ريزى ها براى انتشار تعاليم دين مبين  و معرفى حقيقت ان به جهانيان و اينكه اعمال گروه هاى تكفيرى ارتباطى با دين اسلام ندارد، خواستار همكارى در جهت توسعه اين فعاليت ها و برگزارى اتاق فكر و كنفرانس براى نخبگان در اين چارچوب بود.

از طرفى عبدالله درمورد فعاليت هاى گروه و پروژه هاى برگزارى كنفرانس هاى ملى، منطقه اى و بين المللى براى ارائه مفاهيم اسلام محمدى اصيل سخن گفت و تاكيد كرد تكفيرى ها علاوه بر هدف گرفتن دين اسلام، با جريان مقاومت اسلامى كه در برابر دشمن صهيونيستى به پيروزى هاى شگفت اورى دست يافته مبارزه ميكنند. ايشان همچنين اظهار داشت كه اين گردهمايى  با توجه به اهميت موضوع ميتواند از تمام ظرفيت هاى خود براى مبارزه با جريانهايى كه وجهه ى دين را خدشه دار ميكند، استفاده نمايد.

اسلامی،

علماى ،

مقاومت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.