پیوند دست قطع شده پس از یک ماه در چین

۲ جدی ۱۳۹۲

داکتران شفاخانه مرکزی ولایت هونان در چین دست قطع شده مردی را پس از آنکه یک ماه به ساق پایش پیوند شده بود به جای اولیه آن باز گردانند.

به گزارش خبرگزای خاورمیانه، در ابتدای نوامبر سال جاری دست شی وی، شهروندی ساکن ولایت هونان، در حادثه ای قطع شد، چون در ابتدا امکان پیوند دست به نقطه اولیه آن وجود نداشت، پزشکان تصمیم گرفتند دست او را به ساق پای چپش پیوند زنند تا از این راه دست بتوانند به مدد خونی که در رگ های بزرگ پا جریان دارد زنده بماند.

روز چهارهم دسامبردست شی به محل اصلی آن پیوند زده شد و هم اکنون دست زنده و زخم ها رو به بهبودی است.

پیوند

چین

دست

یک ماه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.