سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

ناو های روسی در بنادر ایران و قزاقستان لنگر خواهد انداخت

دو ناو موشک انداز روسیه در دریای خزر جهت گردش های دریایی و همکاری های منطقه ای در بنادر قزاقستان و جمهوری اسلامی ایران لنگر خواهد انداخت.

718070

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از رادیو روسی، دفتر مطبوعاتی حوزه فدرال جنوب روسیه، امروز با بیان این مطلب یادآور شد که کارکنان و کاپیتان های این دو کشتی در حال آماده سازی خود برای سفر دریایی که در ماه اکتبر آغاز خواهد شد هستند .

این دو ناو روسی در سفر دو هفته ای خود می خواهد به گونه غیر رسمی در بندر”آکتاو” قزاقستان و بندر “انزلی” ایران در حاشیه دریای خزر توقف نموده و مقامات ارشد این ناوها با همتایان قزاقزستانی و ایرانی خود دیدار دوستانه نمایند.

کشتی های نظامی روسیه باید بیش از یکهزار و پنجصد مایل دریایی را بپیمایند تا به بنادر ایران و قزاقستان برسد.

انجام این برنامه ها به صورت متقابل در چارچوب روابط دفاعی ایران و روسیه قرار دارد.