میزان فقر درعربستان سازمان ملل را حیرت زده کرد

۲ دلو ۱۳۹۵

سازمان ملل متحد از میزان فقر در مناطق مختلف عربستان سعودی اظهار گفتی کرده افزود: بی توجهی خاندان آل سعود به معضل فقر با وجود نفت خیز بودن این کشور نگران کننده است.

گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور فقر شديد و حقوق بشر، فيليپ الستون، در يک نشست خبرى در رياض گفت: “نگرانى من اين است كه دولت عربستان به صداى گروه كوچكى از محافظه كاران گوش می كند. امرى كه موجب اختلال در پيشرفت اجتماعى و اقتصادى كه عربستان در طرح “نگاه به ٢٠٣٠” براى آن برنامه ريزى كرده و جانشين وليعهد، محمد بن سلمان، آن را اعلام نمود، خواهد شد.”

اين نشست خبرى در پايان سفر ١٢ روزه ى الستون به عربستان برگزار شد كه طى اين سفر او با وزرا و مردمى كه در بدترين وضع و در فقر شديد آن هم در كشورى كه سرشار از منابع نفتى است، ديدار كرد.

وى در ادامه گفت: احساس می كنم عربستان بايد به سمت دادن حق رانندگى به بانوان حركت كند. طبق نظر او سيستم قيموميت مرد بر زن نيز نياز به اصلاح دارد، چرا كه مانع تحرک و فعاليت زنان در جامعه می شود.

او هم چنين اشاره كرد كه به جازان در جنوب غربى كشور، فقيرترين منطقه عربستان و اولين صادر كننده نفت جهان و بزرگترين قطب اقتصادى كشورهاى عربى، سفر كرده و در اين چارچوب گفت: وضعيت زندگى آنجا حتى شهروندان عربستان را شگفت زده خواهد كرد.

حیرت زده

سازمان ملل،

شوکه،

عربستان،

فقر،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.