سریال دست اندازی های ال سعود به حقوق حجاج عراقی

۲۵ سنبله ۱۳۹۵

 

سریال دست اندازی های آل سعود به حقوق حجاج عراقی که هرسال به گونه‌ی جدیدی رخ می‌دهد امسال نیز ادامه دارد.

سالیان طولانیست که حجاج عراقی در هر موسم حج برای اخذ ویزا برای ورود زمینی یا هوایی به عربستان با مشکل مواجه می شوند.ولی امسال این قضیه ابعاد بیشتری به خود گرفته و کاروان‌ها حجاج عراقی از ابتدای ورودشان به میدان هوایی مدینه در مقابل دیدگان کاروان‌های حجاج کشورهای دیگر اسلامی مورد تعرض و بی حرمتی ماموران سعودی قرار گرفتند. وهمچنین سه تن از راهنمایان همراه  یکی از کاروان های عراقی به علت پیدا شدن کتبی که بر اساس آن ها عراقی ها حج خود را به جا می آوردند در میدان هوایی بازداشت شدند.

سریال این بی حرمتی ها به اینجا محدود نمی شود و گزارش های مختلف حکایت از این دارد که نیروهای تحقیق و تفحص عربستان در روز دوشنبه‌ی گذشته به یکی از هتل های هیئت حج عراق یورش بردند و شخصی به نام حاج محمد حسن رمضان را که از ناراحتی قلبی رنج می برد در بدو ورودش به مدینه ی منوره و به دلایل نامعلوم بازداشت کردند و سفارت عراق و دستگاه های این کشور تا به حال از طریق سازمان‌های امنیتی عربستان موفق نشده اند اثری از وی پیدا کنند و دائما کاروان های حجاج عراقی دچار تعرض های نیروهای امنیتی عربستان که امسال به صورت های جدیدی رخ می‌دهد و باعث برانگیخته شدن نگرانی های نه فقط حجاج این کشور بلکه حتی حجاج کشورهای دیگر شده است قرار می گیرند.

عراق،

عربستان،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.