سرایت جنگ سوریه به داخل مرزهای ترکیه

۲۸ سرطان ۱۳۹۵

۱14به گزارش انجمن خبرنگاران آزاد از منطقه جنگی الراعی سوریه، ترکیه تلاش دارد از سرایت جنگ به داخل شهر مرزی ایل بیلی  Eibeyliترکیه جلوگیری نماید.

بر اساس مشاهدات میدانی Jan Harbi  ، هدف اردوغان در حال حاضر فقط نگاه داشتن داعش در مناطق درگیری الراعی است تا مبادا بواسطه یورش های سنگین نیروهای ارتش آزاد سوریه که از سوی ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا حمایت میشوند، جنگ به شهر مذکور در داخل ترکیه کشیده شود.

به همین منظور ترکیه به سرعت تجهیزات لجستیک مورد نیاز داعش را فراهم نموده و از سوی دیگر مشغول تقویت استحکامات مرزی،نصب دیوارهای بتنی وسیم خاردار،در محدوده مرزهای داخلی خود است.

بگفته نامبرده ، ترکها از داعش به عنوان سپر انسانی در برابر جنگجویان کرد،استفاده میکنند و این یعنی ترجیح داعش بر کردها.

در حال حاضر وضعیت شهر ایل بیلی جنگی گزارش شده وارزاق عمومی در شهر کمیاب گزارش شده است.

استحکامات،

ترکیه،

داعش،

کمک،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed