دست های داعش در جیب های پر از پولِ آل سعود

۱۹ عقرب ۱۳۹۵

طبق گزارشات مالی طی شش ماه گذشته بیش از یک میلیون دالر توسط عواد بن صالح العواد سفیر عربستان در آلمان به محافل ترویج کننده تفکر وهابی و افراطی کمک مالی شده است.

 این رقم بجز مبالغی است که عواد بن صالح العواد و ندیم الیاس و زهرانی به افراد تحت حمایت به صورت نقدی پرداخت کرده اند.

“دکتر عواد بن صالح العواد سفیر عربستان در آلمان، دكتر مقرن بن إبراهيم بن عبدا لعزيز المقرن مسئول سابق مکتب ملک فهد در شهر بن آلمان، احمد بن علي الزهراني مدیر کل آکادمی، ندیم الیاس رئیس امنای شورای عالی مسلمانان در آلمان، عناصر اصلی در تهییج و حمایت از اتباع آلمانی گرویده به القاعده و داعش هستند و مراکز دینی مروج تفکرات افراطی و وهابی و افراد ذیل تحت حمایت مالی این افراد بوده است. بنابر برخی شواهد و قراین قطعی، سفیر عربستان با ریاض خان احمد زی (محمدریاض) و ندیم الیاس با محمد دلیل در ارتباط بوده اند.”

آل سعود،

پول

داعش،

عربستان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.