داکتر ولایتی با وزیر داخله سنگاپور دیدار کرد

۲۹ سرطان ۱۳۹۵

13814583_626677767493404_1695251013_nدکتر ولایتی روز سه شنبه 29 سرطان در ادامه برنامه های خود در سنگاپور با کی شانمو گام وزیر کشور دیدار و در خصوص مسایل منطقه ای و همکاری های مشترک به بحث و تبادل نظر پرداخت.

دکتر ولایتی با اشاره به برگزاری کنفرانس مهاجران آسیایی با عنوان رشد از راه تعامل فرصت جنوب آسیا ضمن تشکر از برگزار کنندگان این برنامه گفت: برگزاری این کنفرانس برای همگرایی هر چه بیشتر کشورهای آسیایی قابل توجه بوده و باید برنامه ریزی بهتری برای پیگیری مباحث مطرح شده مورد توجه و تاکید قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص مسایل منطقه ای به اهمیت این منطقه و به ویژه غرب آسیا اشاره کرد و گفت: این منطقه به عنوان منبع اصلی انرژی و همچنین موقعیت سوق الجیشی و دارا بودن وضعیتی استراتژیک از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و بی تردید با طراحی نقشه های مختلف از سوی برخی کشورها برای تجزیه و ایجاد تفرقه مورد تهدید قرار گرفته که بدون همکاری کشورهای مختلف و به ویژه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از کشورهای اسلامی و دولت های قانونی آنان در منطقه باید شاهد تسلط گروه های تروریستی و جریانات افراطی و تکفیری می بودیم و همین موضوع اهمیت همگرایی های منطقه ای و کشورهای آسیایی را بیش از پیش مورد تاکید قرار می دهد.

 وزیر داخله سنگاپور هم ضمن خوش آمد گویی  گفت: کشورهای منطقه باید بدون توجه به برخی نقاط اختلاف و تفاوت دیدگاه ها برای همکاری در زمینه های مختلف و از جمله اقتصادی تلاش کنند و این مهم می تواند بستر ساز همکاری های بیشتر در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گردد.

در این دیدار انصاری سفیر کشورمان در سنگاپور نیز به برخی از همکاری های فیمابین و نقطه نظرات مشترک برای گسترش همکاری ها اشاره کرد.

آسیا،

تروریستی

سنگاپور،

ولایتی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed