حکم بازداشت 42 خبرنگار در ترکیه

۴ اسد ۱۳۹۵

13816837_1135047383223047_1545387732_nبراساس گزاراش ها ترکیه حکم بازداشت 42 خبرنگار را صادر کرده است.

به گزارش خاورمیانه،این حکم بعد از تحقیق درباره کودتای ناکام ترکیه علیه رئیس جمهور این کشور، صادرشده است.

چندین روزنامه نگار مشهور ترکیه نیز شامل افرادی است که حکم بازداشت آنها صادر گردیده است.

به گزارش بی بی سی نازلی ایچک، نیز از جمله آنهاست این خبرنگار سابق در یک روزنامه طرفدار دولت کار می کرد که به علت انتقاد از دولت اخراج شد.

از زمان کودتای ناکام ترکیه، بیش از 60 هزار کارمند دولتی بازداشت و از وظیفه سبک دوش شده اند

اخراج،

بازداشت،

خبرنگار،

خبرنگارريال

کودتای ناکام،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed