به دار آویخته شدن رهبر فرقه روز قیامت در جاپان

۱۶ سرطان ۱۳۹۷

گزارش ها میرسانند که رهبر فرقه روز قیامت، روز گذشته به دلیل  طرح ریزی حمله مرگبار گاز سال 1995 میلادی، در یک زیر زمینی در شهرتوکیو ومتهم شدن به برخی جرایم دیگر اعدام گردید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گفته میشود که روزگذشته جمعه 15 سرطان شکو آساهر، رهبر فرقه روزقیامت به اتهام دست داشتن در حمله مرگبار سال 1995 میلادی که گازدست ساخته خودش را در پاکت پلاستکی جابجا نموده و آنرا در داخل یک زیر زمینی مترو آزاد نمود که در نتیجه این گاز 13 تن کشته شده و بیش از 6000 دیگر مصموم شدند با شش تن از اعضای این فرقه به دار آویخته شدند.

گفته میشود کیوآیواتا، مادر که دخترش را در حمله مرگبار سال 1995 از دست داده بود به رسانه ها گفته است که اعدام مرتکبین حمله برایش آرامش بخشیده است.

یوکا کامیاوا وزیر عدلیه جاپان، گفته است جرایم که  فرقه روز قیامت انجام داده است بسیار شنیع بوده وآنقدر شدید بوده که از تصور به دور میباشد.

این فراقه ضمن جنایت مرگبار سال 1995 میلادی جنایات دیگر را نیز مرتکب شده اند که در نتیجه یک حمله دیگر 27 تن جان باخته اند این گروه نه تنها کشور جاپان بلکه سایر کشور های خارجی را نیز دچار ترس و رعب کرده بود.

قابل یاد آوری است فرقه روز قیامت که به رهبری شکو آساهر اداره میگردید یک فرقه خدا ناباور بوده و در سال 1984 بنیان گذاری شد این فرقه متشکل از شماری زیادی جوانان تحصیل کرده و داشمندان بود که ده هراز عضو این فرقه در توکیو جاپان و 30000 هزار دیگر از اعضای این فرقه در کشور روسیه حضور دارند.


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.