بخشی از ارتباط سعودی با هم پیمانان واشنگتن در حملات یازده سپتامبر

۲۳ اسد ۱۳۹۵

AC7A72C8-B26F-4FB7-8FCE-9A33C646EF47_mw1024_mh1024_sدر تحقیقات تازه تنهاارتباط سعودی با تروریسم مورد بررسی قرار نگرفته بود بلکه عربستان سعودی، «هم پیمان» واشنگتن به شمار می آمده است.

—  اف بی آی اطلاعاتی از مسلمانان آمریکایی دریافت می کند که البیومی را افسر اطلاعاتی عربستان سعودی معرفی می کند. البیومی در فبروری 2000 در سن دیگو، کمک حال المحضار و الحازمی بوده است.

—  البیومی از ERCAN شرکتی تابع وزارت دفاع عربستان، پول دریافت می کرده است.

—  البیومی و بسنان از گذشته همکاری نزدیکی داشته اند.

—  بسنان ارتباطات فراوانی با حکومت سعودی دارد؛ او عضو هیئت اعزامی آموزشی عربستان سعودی بوده است. گزارش های جامعه ی مسلمانان آمریکا نیز، بسنان را در مظان مامور امنیتی عربستان سعودی بودن قرار می دهد.

—  یک عضو خاندان پادشاهی عربستان، مقادیر قابل توجهی از پول نقد را در اختیار بسنان قرار می دهد.

—  صالح الحسین روحانی بارز سعودی مسئول رسمی وزارت داخله عربستان معرفی شده است. او در همان هتلی اقامت گزید که نواف الحازمی در آن اقامت گزیده بود.

—  یک مامور اف بی آی در مصاحبه ای در توضیحات خود پیرامون مسجد ابن تیمیة در شهر کلور، می گوید: معتقدم حکومت عربستان سعودی توسط این مسجد اقدام به پول شویی می کند. این مسجد به عنوان موقعیت دارای ارتباطاتی با فعالیت های افراط گرایانه شناخته می شود.

—  یک شهروند سعودی دارای ارتباطات نزدیک با خاندان پادشاهی سعودی، همواره سؤالاتی پیرامون احتمال نفوذ افراد به ایالات متحده مطرح می کرده و در سال 1999 سطوح امنیتی مرزهای جنوبی آمریکا را مکررا چک می کرده است.

—  گزارشی از هیئت مشترک سی آی ای و اف بی آی در جون 2002 می گوید: شواهدی بدون مناقشه گویای حمایت عربستان سعودی از این تروریست هاست. با این حال در ادامه توضیح می دهد که تحقیقات آتی ممکن است این اتهامات را رد کند.

—  البیومی با امیری در وزارت دفاع عربستان در ارتباط بوده است که مسئول نظارت بر ترافیک هوایی بوده است.

—  البيومی نزدیک 100 مرتبه با تشکلات حکومت عربستان سعودی در ایالات متحده در بازه ی زمانی جنوری تا ماه می 2000 تماس تلفنی داشته است.

—  بسنان همسایه ی المحضار و الحازمی بوده است.

—  همسر بسنان مبالغ قابل توجهی پول را به ازای خدمات پرستاری، از همسر امیر بندر (حیفا) دریافت می کرده است.  با این حال هیچ گواهی از این مدعی وجود ندارد که همسر بسنان خدمات پرستاری به حیفاء ارائه کرده باشد.

—  بسنان مستقیماً از امیر بندر بن سلطان پول دریافت می کرده است.

—  در 1998 اف بی آی از میلیون ها دالری با خبر شد که سومالیایی ها به شرکت بازرگانی البرکات و دیگر تجارت خانه های مرتبط با اسامه بن لادن منتقل شده بود. اف بی آی اکنون معتقد است که این مبالغ مبدئی عربستان داشته و توسط مسجد ابن تیمیة و مرکز اسلامی سن دیگو پولشویی شده است.

—  مامورین اف بی آی و افسران سی آی ای از عدم همکاری عربستان در تحقیقات ضد تروریستی گله مند بوده اند. برخی از آنان عربستان را به جلوگیری از اروند تحقیقات متهم کرده اند.

البرکات

سعودی،

عربستان،

همسر ،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed