بارانهای سیل آسای مکزیک جان 13 نفر را گرفت

۵ سنبله ۱۳۹۲

بارانهای سیل آسای مکزیک که گفته می شود “ریزش فرناند” نام گذاری شده، ۱۳ نفر را کشت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این بارانهای شدید که بخش مرکزی مکزیک را در برگرفت روز دوشنبه رویداد، قربانیان این بارانها ۹ نفر درشهر یکوالتا، سه نفر در شهر تاکسپان و یک نفر در شهر آتزالان بودند شهرهاییکه همگی در ایالت شرقی مکزیک بنام وراکروز قرار دارند.

این افراد در اثر جابجایی زمین و در حالیکه مناطق مسکونی اشان برروی تپه و ماهور  واقع شده بود کشته شدند، در همین حال تاسیسات نفتی و گازی مکزیک که بیشتر در جنوب کشور مستقر هستند هیچ خسارتی ندید.

بارانهای سیل آسا که همراه با طوفانی به سرعت ۴۶ کیلومتر در ساعت بود، بتدریج تحلیل رفت.

13 کشته در مکزیک سیلاب

سیلاب

مکزیک


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.