امروز به کنفرانس وحدت بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم

۲۷ قوس ۱۳۹۵

مولوی محمد اسحاق مدنی عضو شورای عالی مجمع تقریب و مشاور رئیس جمهور ایران در امور اهل سنت، به لزوم وحدت بین مسلمانان اشاره و تاکید کرد؛ امروز به هفته وحدت و برگزاری کنفرانس وحدت بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم.

مدنی افزود: علت این لزوم، روشن و واضح است؛ دشمنان اسلام سعی در ایجاد تفرقه بین مسلمانان دارند و امروز حرکت و فعالیت خود را در جهت تفرقه بیشتر کرده اند و از امکانات بیشتری بهره می برند خصوصا این که گروه هایی را در جهان اسلام ایجاد کردند که به عامل خشونت ها و افراط گرایی ها در منطقه تبدیل شده اند، لذا امروز از هر روز دیگری به فعالیت های بیشتری در زمینه و حدت و تقریب نیاز داریم.

اسحاق مدنی در ادامه راهکار مقابله با جریان های تکفیری را “روشنگری” توصیف کرد و گفت: ما باید با روشنگری حقیقت اسلام را به توده های مردم عرضه بداریم؛ سیره پیامبر (ص) را معرفی کنیم و تعالیم، سجایای اخلاقی و آموزه های نبی مکرم اسلام (ص) را به مسلمانان بشناسانیم.

وی افزود: عطوفت و رحمت اسلامی که در آموزه های پیامبر وجود داشت را به مردم عرضه بداریم و کسانی که سعی در مخدوش جلوه دادن تعالیم اسلامی دارند را رسوا کنیم.

عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با محکوم کردن اقدامات تکفیری ها، اظهار داشت: اقدامات جریان های تکفیری و افراطی تنها باعث جنگ و خونریزی بین مسلمانان می شود، لذا ما باید حقیقت این جریان ها را به امت اسلامی معرفی کنیم.

امت اسلامی،

مسلمانان،

وحدت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.