اعتراضات کادرهای جنبش حماس به کاهش روابط این جنبش با ج.ا.ایران

۲ قوس ۱۳۹۴

2015727125154280635735983142805478789340285محمود الزهار از رهبران جنبش حماس طی اظهاراتی بیان داشت: بخش قابل توجهی از کادرها و عناصر جنبش حماس نسبت به کاهش روابط این جنبش با ج.ا.ایران معترض بوده و شخص خالد مشعل را مسئول این موضوع می دانند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این طیف از نیروهای مقاومت معتقدند تنها کشوری که حامی واقعی آرمان فلسطین بوده و هیچ اتفاقی تاکنون نتوانسته از اهتمام آن به قضیه فلسطین بکاهد ایران بوده است. و به همین دلیل بر این باورند نباید حمایت ایران از جنبش حماس را با حمایت برخی کشورهای عربی منطقه که مرتباً سیاست‌های خود را تغییر می دهند و به هر موضوعی صرفاً نگاه منفعت محوری دارند تغییر داد.

شایان ذکر است بیشترین اعتراض در داخل حماس مربوط به گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی این جنبش می باشد.

اعتراضات

ایران،

حماس،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed