هزینه میلیون ها دالری ولیعهد بحرین برای دیدار با کلینتون

۴ سنبله ۱۳۹۵

KILINTONاسناد وزارت امور خارجه آمریکا فاش کرد که “سلمان بن حمد آل خلیفه” ولیعهد این کشور فرصت دیدار با کلینتون را پس از پرداخت مبلغ ۳۲ میلیون دالری به موسسه وابسته به وی پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، براساس این اسناد که از سوی گروه موسوم به “نظارت قضایی” فاش شده است، ایمیل هایی که بین موسسه کلینتون و”هوما عابدین” دستیار ارشد وی رد و بدل شده است، نشان داد که عابدین بین کلینتون و جناح های آل خلیفه در خصوص پرداخت مبلغ مذکور به موسسه کلینتون وساطت کرده است.

این ایمیل ها همچنین نشان داد که ولیعهد آل خلیفه پس از مخالفت مقامات رسمی در دیدارش با کلینتون و این موسسه به هدف ترتیب دادن دیدار با کلینتون در تماس بوده است.

سلمان بن حمد،

کلینتون،

نظارت قضایی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed