فوران آتش‌فشانی در جزیره هاوایی آمریکا

۱۵ ثور ۱۳۹۷

در اثر فوران آتش‌فشان در جزیره‌ی هاوایی آمریکا که دود و خاکستر آن تا صد ها متر بالا رفت چندین خانه را در نزدیکی‌اش تخریب کرده است.

گزارش‌ها می رساند که آتش‌فشانی در جزیره هاوایی آمریکا فوران کرده است که گذازه های آن تا 30 متر بالا رفته است و دود و خاکسترش تا صدها متر به آسمان پرتاب شده است و چندین خانه مسکونی را در این منطقه تخریب کرده است.

گفته می شود که در اثر زمین لرزه ای که این آتشفشان ایجاد کرده است در سه خیابان شرقی این منطقه شگاف های ایجاد شده است و سازمان دفاع ملی از ساکنان خواسته که ساحه را تخلیه کنند.

در همین حال ساکنان محل گفته است که از داخل خانه های شان صدای مهیبی این آتشفشان را شنیده اند.

این در حالی است که مرکز تحقیقات زمین شناسی آمریکا گفته است که حرکت گدازه ها بیشتر از چند متر نخواهد بود. آن‌ها گفته اند که تحرکات زمین ادامه خواهد داشت و تکان‌های زمین لرزه در منطقه افزایش خواهد یافت.

آتش فشان

خاکستر

خانه

هاوایی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.