بیل گیتس، ترامپ را جدی نگرفت

۱۵ ثور ۱۳۹۷

بیل گیتس موسس مایکروسافت درخواست ترامپ را مبنی بر بر عهده گرفتن پست مشاور علمی کاخ سفید را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، بیل گیتس موسس مایکروسافت که روابط خوبی با حزب جمهوری خواه آمریکا دارد پیشنهاد ترامپ را برای بر عهده گرفتن پست مشاور علمی او را رد کرده بود.

ظاهرا نشست بین ترامپ و بیل گیتس در این زمینه در ماه گذشته برگزار شده بود. پس از رد این پیشنهاد توسط بیل گیتس پست یادشده تاهنوز خالی است.

بیل گیتس خود یک شخصیت علمی محسوب نمی شود، اما وی از حدود دو دهه قبل بنیاد بیل و ملیندا گیتس را تاسیس کرده که بودجه مورد نیاز برای اجرای طرح های علمی و تحقیقاتی مختلفی را تامین می کند.

تا حال مشخص نیست که ترامپ چه کسی را به این خواهد گماشت؛ اما این رییس جمهور آمریکا که همواره در انتصاب افراد غیر مرتبط زبانرد است گفته می‌شود که شاید کسی را به این پست به زودی بگمارد.

ترامپ

کاخ سفید

کیتس

مشاور


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.