آمریکا رئیس کل بانک مرکزی ایران را تحریم کرد

۲۶ ثور ۱۳۹۷

سخنگوی وزارت خارجه ایران با اظهار اینکه واکنش های جهانی ناکامی آمریکا در خروجش از برجام را ثابت کرد افزود وضع تحریم جدید علیه ایران و قرار دادن نام رئیس بانک مرکزی ایران در لیست تحریم شده ها جبران این ناکامی است.

مرکز دیپلماسی رسانه ای وزارت خارجه ایران گزارش داده است که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه این کشور در واکنش به اقدام خزانه داری آمریکا و محکومیت شدید تحریم های اعلام شده از سوی این نهاد اضافه کرد این اقدام نابجا آمریکا را بخشی از ادامه سیاست های بیخردانه وکینه توزانه اش علیه ملت ایران میدانیم که از دهه های گذشته بدینسو به اشکال مختلف جریان داشته است.

او علاوه کرد که این رفتار خصمانه آمریکا علیه ایران نه تنها دست آوردی برای این کشور نداشته و نخواهد داشت بلکه کشور ایران را برای مبازره با آمریکا مقاومتر، استوارتر و صبورتر میسازد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران افزود که اعلام تحریم های جدید علیه ایران وافزودن نام رئیس کل بانک مرکزی ایران در لیست تحریمی ها همزمان با رایزنی ها ایران در مورد ادامه توافق برجام در عدم حضور آمریکا با اتحادیه اروپا روشن میسازد که آمریکا به اهداف از قبل تعین شده در مورد ایران نرسیده است و میخواهند با رفتارهای مخرب بر تصمیم و اراده دیگر اعضای شریک در برجام تاثیر بگذارد.

این مقام وزارت خارجه ایران در ختم سخنانش افزود که علاوه بر واکنش های جهانی حقانیت مردم ایران نیز غیر قابل اعتماد دانستن آمریکا به خوبی ثابت کرد.
آمریکا در حالی رئیس کل بانک مرکزی ایران را در لیست تحریم شده ها قرار داد که روزگذشته سه شنبه 25 رئیس اتحادیه اروپا در بروکسل از خطوط پیشنهادی توافق برجام مبنی بر حفظ و ادامه این توافق خبر داده گفت که تمام 28 کشور در به اجرا درآوردن این خطوط با ما همکاری خواهند کرد.

 

آمریکا

ایران

بانک

برجام

تحریم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.