تیر عربستان در مورد تیران و صنافیر به خطا رفت!!

۲۸ جدی ۱۳۹۵

ملک سلمان ابطال توافقنامه واگذاری تیران و صنافیر به عربستان را ناشی از ضعف سیسی دانست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ملک سلمان پس از صدور رأی نهايی دادگاه اداری مصر مبنی بر تاييد ابطال توافقنامه تحويل تيران و صنافير به عربستان سعودی بر روی صفحه شخصی خود بر تويتر نوشت: “اين دو جزيره تيران و صنافير متعلق به عربستان سعودی بوده و همچنان خواهد بود و تصمیم دادگاه مصر مبنی بر عدم تحويل دو جزيره به عربستان ناشی از ضعف سيسی در اداره مصر بوده و بهتر است كه از منصب خويش استعفا دهد!”

اين توئيت ملک سلمان پس از صدور رأی نهايی دادگاه اداری مصر مبنی بر تاييد ابطال توافقنامه تحويل تيران و صنافير به عربستان سعودی منتشر شده است.

تیران،

جزایر،

سیسی،

صنافیر،

عربستان،

مصر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.