امن ترین و ناامن ترین کشورهای جهان را بشناسید!

۲۳ میزان ۱۳۹۵

طبق یک گزارش تحقیقی که اخیرا «مجمع جهانی اقتصاد» با عنوان ‘گردشگری جهانی’ منتشر کرده، نیجریه نخستین و پاکستان در ردیف چهارم فهرست ‘ناامن ترین و خطرناک ترین کشورهای جهان’ قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، «مجمع جهانی اقتصاد» World Economic Forum نام یک نهاد جهانی معتبر است که مقر آن در سوئیس واقع شده است.

براساس این گزارش تحقیقی، کشورها در فهرستی بر اساس ‘میزان برخورداری از امنیت’، رتبه بنده شده اند که در بالاترین مکان آن، به ترتیب کشورهای فنلاند، قطر و امارات عربی متحده به عنوان امن ترین کشورها و در پایین ترین مکان این فهرست نیز، نیجریه به عنوان خطرناک ترین کشور قرار گرفته است.

در این فهرست، بالاتر از نیجریه، به ترتیب کشورهای کلمبیا، یمن و پاکستان قرار گرفته اند که نشان می دهد پاکستان در میان خطرناک ترین کشورهای جهان، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

حضور و فعالیت گروه های تروریستی در برخی مناطق پاکستان و وقوع حملات و انفجارهای تروریستی در این کشور، سبب شده است تا نام پاکستان در گزارش های مختلف، همواره در فهرست خطرناک ترین ها قرار گیرد.

امارات امن ترین

پاکستان ردیف چهارم

فنلاند

قطر

کشور آفریقایی

نیجریه ناامن ترین


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

1 Comment