اعتراضات گسترده مردم مصر به وضعیت کشور

۲۱ عقرب ۱۳۹۵

در ‌آستانه تظاهرات مردم مصر در اعتراض به شرايط وخيم اقتصادي اين کشور، خيابان هاي مرکزي قاهره که معمولا خلوت است، روز جمعه با حضور نيروهاي پوليس ضد شورش و موترهای زرهي ظاهري متفاوت به خود گرفت.

يک گروه نه چندان شناخته شده به اسم «جنبش فقرا» از مردم مصر خواسته است که روز يازده نوامبر در اعتراض به تشديد اقدامات رياضتي اقتصادي در اين کشور تظاهرات کنند.

به گزارش خبرگزاري رويترز از قاهره، اين درخواست از ماه اگوست مطرح بوده است ولي هفته قبل و در پي تصميم دولت مصر در افزايش قيمت سوخت و شناورسازي قيمت ارز شکل جدي تري در رسانه هاي اجتماعي به خود گرفت.

بانکداران از اين اقدامات دولت مصر استقبال کردند ولي مردم عادي مصر، آن را ضربه اي به قدرت خريد در حال کاهش خود در اين کشور که وابستگي شديد به واردات دارد، در نظر مي گيرند.

در ميدان مرکزي تحرير قاهره به جزو موترهای زرهي پوليس و موترهاي آب پاش و ده ها پوليس ضد شورش و افسر ارشد تقريبا چيز ديگري ديده نمي شود.

مقامات مصري ايستگاه مترو را تعطيل کردند تا تظاهرکنندگان نتوانند با استفاده از مترو خود را به اين ميدان که به برگزاري تظاهرات سياسي معروف است برسانند.

در ساير مناطق شهر قاهره و نيز شهرهاي عمده ديگر اين کشور از قبيل اسکندريه، سوئز و منيا نيز حضور گسترده نيروهاي امنيتي به چشم مي خورد.

جنبش اخوان المسلمين که فعاليت آن در اين کشور ممنوع است حمايت خود را از تظاهرات روز جمعه اعلام کرده است.

پولیس،

تظاهرات،

قاهره،

مصری،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.