اتحاديه اروپا خواستار آزادی فوری شیخ زکزاکی شد

۷ دلو ۱۳۹۵

اتحاديه اروپا در بيانيه اى ادامه بازداشت غير قانونى شیخ زکزاکی را محكوم و خواستار آزادى فورى وی شد.

متن بيانيه به شرح زير است:

سران هيئت ديپلماتيک اتحاديه اروپا متوجه شدند كه تصمیم دادگاه عالی فدرال در ابوجا مبنى بر آزادی فوری آقای ابراهیم الزکزاکی از بازداشت صورت گرفته، توسط ارگان های امنیتی دولت اجرا نشده است.

اتحادیه اروپا بر جهان شمول بودن حقوق اساسی بشر تاكيد دارد، که اين حقوق شامل حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه و آزادی از بازداشت خودسرانه مى شود. به نظر ما نگران کننده است که آقای زکزاکی بیش از یک سال بدون اجرا شدن عدالت در خصوص وى، در بازداشت به سر مى برد.

بنابراین ما از مقامات نیجریه، مصرانه مى خواهيم كه آقای زکزاکی مطابق با حکم دادگاه آزاد شود، یا به طور رسمی و مطابق با قانون نیجریه متهم شده و بدون تاخير بيشتر در برابر یک دادگاه بی طرف و متعادل قرار بگيرد.

در اين خصوص ما درخواست شفافیت داريم و بر این باور هستيم که بايد تمام تحقیقات گذشته یا در حال انجام، در خصوص خشونت اعمال شده در زاریا در دسامبر 2015 منتشر شود.

سران هيئت ديپلماتيک اتحادیه اروپا بر اين باور هستند كه همه کسانی که مسئول اين خشونت بوده اند، باید طبق قانون مورد محاكمه قرار گيرند و اينكه هر کسی كه در اين خصوص گناهكار شناخته شود، باید به شكل مقتضى راى دادگاه براى وى صادر شود.

حق اجتماع و تشکل مسالمت آمیز، و همچنین حق آزادی بیان در قانون اساسی نیجریه گنجانده شده است.

سران هيئت ديپلماتيک اتحادیه اروپا همچنین به نیجریه یادآور مى شود که الزامى است سعه صدر در خصوص اديان مختلف را ترويج داده و به حقوق مذهبی احترام بگذارد.

سران هيئت ديپلماتيک اتحادیه اروپا از نزديک وضعیت قضایی آقای زکزاکی و همسرش را دنبال خواهد كرد.

آزادی،

اتحادیه اروپا،

دیپلماتیک،

زکزاکی،

غيرقانونى ،

محکوم


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.