40 کشته و 140 زخمی؛ وضعیت زخمی‌ها هم خوب نیست

۷ دلو ۱۳۹۶

تعقیبی چهارم
در نتیجه حمله انتحاری که بعد از چاشت امروز در ساحه چهاراهی صدارت صورت گرفت، اسماعیل کاووسی سخنگوی وزارت صحت عامه به خبرگزاری خاورمیانه گفت که تا حال (2:43دقیقه بعداز چاشت 7 دلو) گزارش 40 کشته و 40 زخمی به این وزارت مواصلت نموده است.

یک شاهد عینی در شفاخانه ایمرجنسی به خبرگزاری خاورمیانه گفت که وضعیت زخمی‌ها خوب نیست و شاید آمار کشته شده ها افزایش یابد.

این در حالیست که هفته گذشته گروه طالبان مسلح بر هوتل انترکانیننتال حمله کردند و شماری از غیرنظامیان را کشتند و زخمی کردند.

 

 

تعقیبی سوم

در نتیجه حمله انتحاری که بعد از چاشت امروز در ساحه چهاراهی صدارت صورت گرفت، اسماعیل کاووسی سخنگوی وزارت صحت عامه به خبرگزاری خاورمیانه گفت که تا حال (2:23دقیقه بعداز چاشت 7 دلو) گزارش 17 کشته و 110 زخمی به این وزارت مواصلت نموده است.

اما یک منبع که نخواست نامش افشا شود آمار زخمی‌ها را 120 تن به خبرگزاری خاورمیانه گزارش داد و گفت که امکان دارد این این آمار افزایش بیابد.

 

تعقیبی دوم

حوالی ساعت 12:45 دقیقه بعد از چاشت امروز یک انتحار کنند مواد انفجاری همراه خودش را در چهاراهی صدارات منفجر کرد.

نوعیت این انفجار موتر بمب بوده و تا حال از تلفات این رویداد جزئیات در دست نیست.

این در حالیست که گروه طالبان مسلح در یک پیام تیوتری مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته اند.

تعقیبی اول
حوالی ساعت 12:45 دقیقه بعد از چاشت امروز یک انتحار کنند مواد انفجاری همراه خودش را در چهاراهی صدارات منفجر کرد.

نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت امور داخله به خبرگزاری خاورمیانه گفت که نوعیت این انفجار موتر بمب بوده که از قرول اول گذشته و در قرول دوم بعد از این که توسط پولیس شناسایی شده بود.

اما شاهدان عینی به خبرگزاری خاورمیانه گفتند که صدای مهیب شنیده اند و بعد توته‌های سنگ و آهن بروی مردم فرود آمده است.

تا حال مسئولیت این رویداد را شخص یا گروه به عهده نگرفته اند.

همچنان آمار کشته شده ها  زخمی‌های این رویداد تا هنوز معلوم نیست

 

 

فوری

چاشت امروز ساعت 12:35 امروز شنبه (7دلو) صدای یک انفجار در شهر کابل شنیده شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گفته می‌شود که این انفجار در ساحه چهاراهی صدارت صورت گرفته است.

تا حال از نوعیت انفجار و تلفات برخواسته از این انفجار معلومات در دسترس نیست

 

جزئیات بعداً

انفجار

فوری

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.