300 پناهجوی فغان و سوریایی در ایتالیا دستگیرشدند

۱۶ سنبله ۱۳۹۲

مقامات ایتالیایی از دستگیری سه صد تن از پناه جویان افغان و سوریایی در ایتالیا خبردادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محافظان ساحلی ایتالیا، 300 تن از پناه جویان افغان و سوریایی را از یک کشتی ماهی گیری در سواحل سیسلی دستگیر کردند.

مقامات گفتند، آنها بیش از 50 کیلومتر را در آب های سیراکوز در جنوب- شرق ایتالیا طی کرده اند، جاییکه اخیراً ورود مهاجرین رو به افزایش اند.

گارد ساحلی ایتالیا نخست برای آنانی که در این کشتی از نبود آب رنج می بردند، قُطی های پر از آب را پرتاب کرده و بعد از آن  کشتی را به سواحل منتقل ساختند.

تاکنون آمار مشخص که چه تعداد آنها افغان ها است گزارش نشده است.

 

افغان

ایتالیا

پناهجویان

سوریالی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.