3 مرکز توزیع تذکره پس از حمله انتحاری در کابل بسته شد

۳ ثور ۱۳۹۷

اداره ثبت احوال نفوش کشور سه مرکز سیار و جدید التاسیس را پس از حمله انتحاری روز یک‌شنبه (2ثور) بر شبعه دشت برچی این اداره بسته کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، همایون محتاط، رییس عمومی اداره ثبت احوال نفوس با تایید مسدود کردن شعبه توزیع تذکره بیان داشت که با مشور نیروی های امنیتی در باز کردن این مراکز تصمیم می‌گیرد.

رییس عمومی اداره ثبت احوال نفوس گفت که در حمله‌ای دیروز 4 تن از کارمندان این اداره کشته شده و 2 تن دیگر هم نا پدید و 4 تن هم زخمی است که حال تن اش وخیم می‌باشد.

اداره ثبت احوال نفوس در کابل دو مرکز دایمی داشت و سه مرکز دیگر را به دنبال آغاز ثبت نام رای دهندگان انتخابات پیش‌رو تاسیس کرد.

اداره ثبت احوال نفوس کشور 2 مرکز دایمی در کابل دارد و سه مرکز جدید را همزمان با آغاز روند ثبت نام رای‌دهندگان در کابل ایجاد کرد و که مرکز دشت برچی این اداره هدف حمله انتحاری قرار گرفت.

انتحاری

تذکره

دشت برچی

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.