171 زندانی به مناسبت «8 ثور» از زندان پلچرخی آزاد شدند

۹ ثور ۱۳۹۷

به مناسبت هشتم ثور(بیست و ششمین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان)  171 زندانی از زندان پلچرخی به اساس حکم رییس جمهور آزاد شد.

به اساس حکم رییس جمهور به مناسبت هشتم ثور 171 زندانی که از زندان های ایران منتقل شده بود آزاد شدند و گفته می‌شود که این سلسله ادامه دارد و قرار است زندانیان بیشتر آزاد شود.

رییس ارتباطات محکمه های ریاست توقیف‌خانه‌ها گفته که  از ۶۰۰  زندانی که از ایران به محابس هرات منتقل شده بودند ۵۶ تن آنان رها شده اند.

در همین حال رییس زندان مرکزی کابل می‌گوید که در این زندان 10500 تن به جرم های مختلف به سر می‌بردند که با اساس فرمان رییس جمهور 300 آنان آزاد می‌شود.

8ثور

آزاد

افغانستان

انقلاب

زندان


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.