فرمان رهایی ۴۰۰زندانی طالبان امضا شد

رئیس جمهور غنی فرمان رهایی و عفو مجازات ۴۰۰ تن از طالبان باقیمانده را بر اساس فیصله لویه جرگه امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، محمد اشرف غنی، شام امروز (۲۰اسد) فرمان های تخفیف و عفو مجازات منسوبین نظامی و عفو مجازات محکومین مشمول لیست پنج هزار نفری مطالبه شدۀ گروه طالبان را امضا کرد.

در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است «رئیس جمهور به تاسی از حکم مندرج فقرۀ ۱۸ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان و با درنظرداشت تقاضای اعضای لویه جرگه مشورتی صلح مورخ ۱۷ اسد ۱۳۹۹ منعقده کابل، تخفیف و عفو مجازات حبس منسوبین نظامی را که به حکم قطعی و نهایی محاکم محکوم گردیده اند، منظور کرد».

در مادۀ اول این فرمان آمده است: «مدت باقی ماندۀ مجازات حبس منسوبین نظامی که به الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند، با رعایت مادۀ ۳۵۰ قانون اجراات جزایی و احکام قانون منع خشونت علیه زن، بدون در نظرداشت مدت باقی ماندۀ حبس شان، عفو و از حبس رها گردند».

بر اساس این فرمان، جریمه و جزای نقدی منسوبینی که علاوه بر حبس الی پنج سال محکوم بودند نیز بخشیده شده است.

در مادۀ دوم این فرمان نگاشته شده است که تطبیق احکام این فرمان مانع اقامه دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.

در عین حال، رئیس جمهور غنی بر اساس مادۀ دوم قطعنامه لویه جرگه مبنی بر رهایی زندانیان باقی مانده طالبان، فرمان عفو مجازات محکومین مشمول لست پنج هزار نفری مطالبه شده گروه طالبان را نیز امضا کرد.

لویه جرگه در جریان نشست سه روزه، دیروز رهایی ۴۰۰ زندانی باقیمانده طالبان را تائید کرده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *