حمله بر دانشگاه کابل مشابه حمله بر دانشگاه امریکایی و هوتل کانتیننتال است

مسوول امنیتی شهر کابل می گوید که حمله بر دانشگاه کابل شباهت بدون چون و چرا به حمله بر دانشگاه امریکایی و هوتل کانتیننتال دارد که طالبان انجام داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امرالله صالح می گوید که در جلسه شش و نیم امروز (۱۴عقرب) حمله طالبان بر دانشگاه کابل به صورت موشکافانه مورد بحث و بررسی ابتدایی قرار گرفت.

وی اظهار داشت «این حمله وحشیانه و ضد بشریت شباهت بدون چون و چرا به حمله بالای پوهنتون امریکایی ها دارد که کار طالبان بود، شباهت بی هیچ تفاوت با حمله بالای کانتیننتال دارد که کار طالبان بود. شباهت بی چون و چرا به حمله بالای چهارصد بستر دارد که کار طالبان بود و تروریستان دخیل در طراحی آن حملات همه در پنجه قانون قرار دارند که از شبکه حقانی از شاخه «تاج میر جواد» اند».

صالح اظهار داشت که شبکه حقانی جز لاینفک طالبان است و تاج میر جواد از سال ۲۰۰۲ بدینطرف در پاکستان به سر می برد و  قضاوت بر اینکه جنایت دانشجویان را طالب انجام داده است، تراوش از ذهن سیاسی نه بلکه استوار بر مدارک استخباراتی است.

وی می گوید «عکس های تاج میر خونخوار به اساس تصمیم جلسه ۰۶۳۰ در شهر نصب میگردد. عکس تروریستان فراری دیروز نصب گردید و عکس تروریستانی که حملات قبلی را انجام داده و در بند قرار دارند نیز نصب میگردد تا مردم برای دادخواهی از خون عزیزان شان دعوای حق العبد نمایند.»

این در حالی است که طالبان دست داشتن در حمله بر دانشگاه کابل را رد کرده بود.

معاون نخست ریاست جمهوری خاطرنشان ساخت که در جلسه اخیر فیصله گردید تا استفاده جنراتورهای فردی و دوکان به دوکان در بازارها منع شود و به تمام بازارها وقت داده شود که جنراتورهای مشترک و کلان خریداری نمایند و در یک نقطه بگذارند که هم پیاده روها باز گردند و هم آلوده گی هوا و صدا گُم گردد.

وی بخاطر کشف تونلچه ها در زیر غرفه های مواد خوراکه در منطقه قرغه از شهرداری کابل تشکر کرده و در عین حال به بقیه غرفه و رستورانت های قرغه احوال گفت که مطابق نقشه اساسی یا اصلاح نمایند یا تخریب میگردند.

مسوول امنیتی کابل از کار پولیس ترافیک در شهر کابل انتقاد کرده و ضمن اینکه آن را قناعت بخش ندانست گفت که این نهاد برای تطبیق اوامر توانایی ندارد؛ اما بازهم برای چند روز محدود برایشان وقت داده شد.

بر اساس تصمیم جلسه شش و نیم، کوچه مرغ ها برای عبور و مرور موترها باز خواهد شد؛ اما مدیریت کوچه را بخاطر اهمیت آن شهرداری کابل در اختیار خواهد داشت.

صالح تصریح کرد که کار پوشش اطلاعاتی محله به محله باید حداقل ده برابر سرعت یابد و طرح مشخص امنیت ملی و وزارت داخله، طرح معقول بوده و تنها در بخش تسریع آن هدایت صادر گردید.

وی می گوید: «تا دو سه روز دیگر طرح مدیریت تجمع و هجوم متقاضیان ویزه در مقابل سفارت پاکستان نهایی میشود. وعده خویش را عملی خواهم ساخت و نخواهیم گذاشت که مردم ما بخاطر نبود نظم در اخذ ویزه تحقیر گردند.»

بر اساس معلومات منبع، در جریان یک شبانه روز گذشته، هشت رویداد به شمول شش جرمی و دو تروریستی در کابل رخداده است که جزئیات آن بعدا نشر می شود.

با این حال، امرالله صالح با بیان اینکه معجزه ای ظهور نخواهد کرد و تنها کار متحدانه، جدی و صمیمانه مردم و دولت قادر خواهند بود که وضع را تغییر دهند.

وی تصریح کرد که مردم نیز باید مسوولیت مدنی و اجتماعی شان را در قبال تامین امنیت انجام دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *