۵ پروژه منظور و دو پروژه رد شد

۳ دلو ۱۳۹۵

کمیسیون تدارکات ملی، 5 پروژه در بخش های مختلف را منظور و دو پروژه را رد کرده و دو پروژه دیگر را به بررسی بیشتر گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه ریاست جمهوری، جلسه کمیسیون تدارکات عصر دیروز در ارگ برگزار شد.

در این جلسه، پروژه ‎های انتقال پول اداره ATRA به بانک مرکزی، تمدید میعاد قرارداد اعمار تعمیر ۴۰ صنفی کمپلکس دارالمعلمین سید جمال‌ الدین افغان برای مدت ۹ ماه، قرارداد پروژه ۸ کیلومتر سرک اسفالت از قریه بورگ الی قریه سرخاب ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر به ارزش ۱۶۰ میلیون افغانی و قرارداد تدارک ۵ عراده موتر برای زون های ساحوی بانک مرکزی به ارزش ۲۳ میلیون افغانی مورد تائید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

به نقل از خبرنامه، قراردادهای اعمار تعمیر تدریسی دانشگاه هرات و اعمار دیوار احاطوی دانشگاه البیرونی از جانب کمیسیون رد شد و پروژه ‎های اعمار تعمیر سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد و ساختمان سرک کامه نو آباد الی سنگر سرای ولایت ننگرهار جهت بررسی بیشتر اعاده شد.

پروژه

کمیسیون تدارکات ملی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.