یک گروپ هشت نفری اختطافچیان در تخار بازداشت شدند

یک گروپ هشت نفری اختطافچیان به سرکرده‌گی فضل الله فرزند حبیب الله که عضویت گروه تروریستی طالبان را دارند طفل ده ساله ئی را بنام مدثر فرزند قاضی محمد شریف از قریه بیک آباد شهر تالقان، مرکز ولایت تخار اختطاف و جهت نگهداری به ولایت کندز نزد گروه تروریستی طالبان انتقال داده بودند که توسط نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی از مربوطات ولایت کندز بازداشت و طفل اختطاف شده از قید شان آزاد و به فامیلش تسلیم داده شد.

گروپ متذکره اعتراف نموده اند که در بدل رهایی طفل اختطاف شده مبلغ یکصد هزار دالر امریکایی از فامیلش تقاضا نموده  بودند.

باند ها و گروپ های تبهکار و سازمان یافته اختطافچی که از طرف سازمانهای جنایتکار روی اهداف مشخص استخدام و دست به اعمال خلاف اسلامی و انسانی می زنند  از چشم نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی  پنهان نمانده بزودی بازداشت و به پنجه قانون سپرده خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.