یک فروشند «تابلیتK» با 460 قرص تابلیت در کابل بازداشت شد

۲۱ حوت ۱۳۹۶

امروز دوشنبه (21حوت) یک فروشنده تابلیت را پولیس کابل به همکاری ریاست امنیت ملی دستگیر کرد.

در این مورد فرماندهی زون 101 آسمایی به خبرگزاری خاورمیانه گفت که اسامی مولا گل فرزند سید گل همراه با تعداد ۴۶۰ قرص تابلیت k از مربوطات ناحیه هفدهم شهر کابل توسط مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر قوماندانی زون ۱۰۱ آسمائی کابل با همکاری ریاست محترم ۵۰۱ امنیت ملی باالفعل گرفتار شد.

تابلیت K یک نوع مواد نشه‌آور است که در سال‌های اخیر استفاده آن میان جوانان و نوجوان رشد چشم‌گیر داشته است.

تابلیت K

فروشنده

قومندانی

کابل


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.