یک خانه مربوط به طالبان در کابل پیدا شد

پولیس کابل یک باب خانه محفوظ مربوط به طالبان را در ناحیه هشتم شناسایی و پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری بعد از جلسه شش و نیم امروز (۱۵جدی) گفت که در این خانه ماین های مقناطیسی نگهداری می شد.

وی اظهارداشت که چهار تن همراه با مواد منفجره و ماین های مقناطیسی از این خانه دستگیر شدند.

بر اساس معلومات صالح، امروز صبح در همین ناحیه بالای یک موتر اردوی ملی با ماین مقناطیسی حمله صورت گرفته است.

این در حالی است که کابل روزانه شاهد انفجار ماین مقناطیسی در نقاط مختلف است.

جریمه سنگین برای مالکان بلندمنزل ها

در عین حال، معاون اول ریاست جمهوری می گوید که هموطنان در مورد بلندمنزل ها نگرانی دارند.

وی اظهارداشت: “گفته اند که ساخت و ساز بلند منزل ها ادامه دارد پس نتیجه تصامیم قبلی جلسات شش و نیم چه شد؟”

به گفته صالح، قرار است در همین هفته لایحه اعمال جریمه های سنگین بالای ساختمان های غیر پلانی و خود سر نهایی گردد. ازینرو هرکسی که می خواهد بلند منزل بسازد باید آماده گی تادیه جریمه را داشته باشد.

وی افزود که تیم های بررسی مصروف جمع آوری معلومات راجع به تمام بلند منزل ها هستند که شامل اسم مالک، موقعیت، تعداد منزل های غیر قانونی، حجم کار غیرقانونی، تخمین ارزش بلند منزل و تخمین جریمه می شود.

بر اساس برآورد و تخمین های ابتدایی وی، احتمال دارد که از مدرک اعمال جریمه بالای بلند منزل های خودسر تا پنجاه میلیارد افغانی به خزانه دولت واریز شود.

ریاست جمهوری نیز بار تاکید کرده است که این پول در یک صندوق یا حساب خاص جمع شده و دوباره برای انکشاف و بهبود وضعیت شهر کابل به مصرف خواهد رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.