یوناما؛ قانون محوی خشونت علیه زنان در نهاد‌های قضایی اجرا نمی‌ شود

یوناما یا دفتر معاونیت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان به تازگی گزارش را نشر کرده که مدعی شده که که قانون محوی خشونت علیه زنان در نهاد های قضایی این کشور در نظر گرفته نمی شود و زنان که قربانی خشونت شده است هنوز هم به عدالت دست رسی ندارند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر معاونیت سیاسی سازمان ملل متحد روز سه شنبه(۸جوزا) با نشر گزارشی گفته است که عدم مجازات عاملان قتل های ناموی و قتل زنان در افغانستان نشان می دهد که هنوز هم زنان در این کشور به عدالت دست رسی ندارند.

بر بنیاد این گزارش اکثر قضیه های خشونت علیه زنان به شکل سنتی فیصله می شود و عاملان این گونه قضیه ها به دست قانون سپرده نمی شوند و عدالت کم مراعات می شود.

در همین حال دنیل بیل، رییس بخش حقوق بشر این نهاد گفته است که شماری از زنان به دلیل تهدید های که از سوی خانواده های شان می شوند شکایت های شان را پس می گیرند خشونت که علیه شان شده را پنهان می کنند.

به گفته دنیل بیل، وساطت ها و میانجگری ها سبب می شود که ارزش قانون محو خشونت علیه زنان را از میان می برد.

در همین حال یوناما تاکید می کند که خشونت علیه زنان در این کشور همچنان ادامه دارد و از حکومت افغانستان خواست که برای جلوگیری از افزایش خشونت علیه زنان با در نظر داشت قانون های ملی و بین‌المللی اقدام کنند.

در حالی این گزارش یوناما نشر می شود که کمیسیون حقوق بشر همه ساله صد ها قضیه خشونت علیه زنان را در این کشور ثبت می کنند و همین طور صد ها قضیه خشونت علیه زنان اتفاق می افتد که رسانه‌یی نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.