کمیسیون مستقل انتخابات لست ابتدایی نامزدان پارلمانی را اعلام کرد

۹ سرطان ۱۳۹۷

فهرست ابتدایی نام های نامزدان انتخابات پارلمانی را کمیسیون مستقل انتخابات امروز شنبه(9 سرطان) اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیسیون مستقل انتخابات فهرست ابتدایی نام های نامزدان انتخابات پارلمانی را که قرار بود به تاریخ 7 سرطان اعلام کند امروز اعلام کرده است.

کمیسیون اعلام کرده است که بیش از 6 هزارتن برای کرسی های ولسی جرگه و شورای های ولسوالی ها در کمیسیون انتخابات ثبت نام کرده‌اند که 2 هزار 454 تن برای ولسی جرگه و3 هزار و 731 تن دیگر برای  شورای ولسوالی ها خود شان را نامزد کرده اند.

کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس تقسیم اوقات زمانی که از قبل تنظیم کرده بود باید فهرست ابتدایی نامزدان انتخاباتی پارلمانی و شورا های ولسوای ها را به تاریخ 7 سرطان اعلام می کرد اما مسوولین کمیسیون انتخابات علت این تاخیر را دیر رسیدن اسناد بعضی از نامزدان از ولایات عنوان کرده اند.

این در حالی است که دفتر کمیسیون مستقل انتخاباتی در غزنی هنوز بسته است و هیچ کسی موفق نشده که خودش را برای نامزد کردن در انتخابات پارلمانی ثبت نام کند.

 


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.