کشمکش بین والی کابل و یک مولوی بر سر موضوع حقوق زنان

پیش از ظهر امروز یک شنبه (۵حمل) محمد یعقوب حیدری والی کابل در مراسم زنگ مکتب، مکتب خواجه چاشت و افتتاح دارلعلوم مربوط الله گل مجاهد اشتراک کرده بود سخنرانی کرد که در حین سخنرانی حرف‌هایش مورد واکنش یک مولوی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  محمد یعقوب حیدری والی کابل از تعصب علیه زنان صحبت کرد و ضمن این که وزارت معارف را یک نهاد زن ستیز خواند گفت از چند معین این وازرت باید یکی آن زن باشد و از ریاست معارف کابل نیز از چندین معاون آن یکی باید از طبقه اناث انتخاب گردد.

در حین سخنرانی والی کابل یک مولوی از جمع مردم بلند شد و این آیه را خواند « الرجال قوامون علی النسا» (مردان، سرپرست زنان‌اند) و سپس همه مردم به شمول معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف، وکلای کنر و دیگر حاضرین با سردادن تکبیر از این مولوی حمایت کردند.

این واکنش زن ستیزانه در کابل زنگ خطری است برای نهادهای حقوق بشری و حمایت از زنان؛ و اگر حکومت در پروسه صلح همه دست آورد ۱۷ ساله جهان را پیرامون حمایت از زنان معامله کند چه کسی جواب خواهد داد.

زنان در افغانستان همواره مورد خشونت قرار گرفته اند و بارهای بخاطر حرف‌های ناحق مورد سنگسار، محکمه صحرایی واقع شده اند و حتی در بعضی موارد زن‌ها آتش زده شدند و یا گوش و بینی شان بریده شده است.

این در حالیست که رییس جمهور غنی همواره بر حقوق زنان پافشاری می‌کند و گفته است که خشونت علیه زنان خشونت علیه رییس جمهور است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *