کشف مخفیگاه های سلاح ومهمات شبکه حقانی در ولایت خوست

۲۴ حوت ۱۳۹۶

نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی طی عملیات های جداگانه از مربوطات ولسوالی های جاجی میدان، باک، علیشیر و موسی خیل ولایت خوست از مخفیگاه های شبکه تروریستی حقانی سلاح و مهمات ذیل را کشف و بدست آورده اند.

دوقبضه راکت انداز RPG7 ، یک میل ماشیندار پیکا، چهارمیل کلاشینکوف ، دومیل سلاح کره بین، «9» میل تفنگچه «23» فیر مرمی راکت RPG7، «3» فیرمرمی توپ 82 ملی متری، «10» حلقه ماین ضد وسایط، یک قبضه بم دستی، «276» کیلوگرام مواد مخدر نوع چرس و هزارها فیر مرمی سلاح خفیف و وسایل نظامی را کشف و بدست آورده اند.

افغانستان

امنیت ملی

حقانی

خوست


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.